Centralne Magazyn w Niemczech, dlatego brak wymaganej deklaracji celnej dla dostaw w obrębie UE

Ochrona-danych

Stand: 23.05.2018

Dziękujemy za zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych.

1. Dostęp do danych i hosting

Naszą stronę internetową można odwiedzać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Za każdym razem, gdy odwiedzana jest strona internetowa, serwer internetowy automatycznie zapisuje tak zwany plik dziennika serwera, który zawiera na przykład nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych i żądającego dostawcę (dane dostępu) oraz dokumentuje dostęp. Te dane dostępu są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania witryny i ulepszenia naszej oferty. Zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 Wiersz. f RODO służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w zakresie prawidłowej prezentacji naszej oferty. Wszystkie dane dostępu zostaną usunięte nie później niż siedem dni po zakończeniu wizyty na stronie.

Usługi hostingowe świadczone przez zewnętrznego dostawcę
W ramach przetwarzania w naszym imieniu zewnętrzny dostawca świadczy nam usługi hostingu i wyświetlania strony internetowej. Służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w zakresie prawidłowej prezentacji naszej strony internetowej, które są nadrzędne w kontekście równoważenia interesów. Wszystkie dane zebrane w ramach korzystania z tej strony internetowej lub w formularzach udostępnionych w tym celu w sklepie internetowym, jak opisano poniżej, są przetwarzane na jego serwerach. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie opisanym tutaj. Usługodawca ma siedzibę w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Gromadzenie i wykorzystywanie danych w celu przetwarzania umów i podczas otwierania konta klienta

Wir erheben personenbezogene Daten, wenn Sie uns diese im Rahmen Ihrer Bestellung, bei einer Kontaktaufnahme mit uns (z.B. perGromadzimy dane osobowe, jeśli użytkownik dobrowolnie przekaże je nam w ramach zamówienia, kontaktując się z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty e-mail) lub otwierając konto klienta. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w takich przypadkach potrzebujemy danych do przetworzenia umowy lub przetworzenia kontaktu lub otwarcia konta klienta i nie można zrealizować zamówienia i/lub otworzyć konta lub wysłać kontaktu bez ich podania. To, jakie dane są gromadzone, można sprawdzić w odpowiednich formularzach wprowadzania danych. Używamy danych dostarczonych przez użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO do przetwarzania umów i przetwarzania zapytań. Po zakończeniu umowy lub usunięciu konta klienta dane użytkownika zostaną ograniczone do dalszego przetwarzania i usunięte po wygaśnięciu okresów przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i handlowym, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do dalszego wykorzystywania danych, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu. Usunięcie konta klienta jest możliwe w dowolnym momencie i można to zrobić, wysyłając wiadomość do opcji kontaktu opisanej poniżej lub za pośrednictwem funkcji przewidzianej w tym celu na koncie klienta.

3. Przekazywanie Danych

W celu wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 wiersz b RODO, przekazujemy dane użytkownika firmie spedycyjnej, której zlecono dostawę, o ile jest to konieczne do dostarczenia zamówionych towarów. W zależności od tego, którego dostawcę usług płatniczych wybierzesz w procesie składania zamówienia, przekażemy dane dotyczące płatności zebrane w celu przetwarzania płatności do instytucji kredytowej, której zlecono płatność oraz, w stosownych przypadkach, do dostawcy usług płatniczych zleconego przez nas lub do wybranej usługi płatniczej. W niektórych przypadkach wybrani dostawcy usług płatniczych również sami gromadzą te dane, jeśli użytkownik utworzy u nich konto. W takim przypadku użytkownik musi zalogować się do dostawcy usług płatniczych za pomocą swoich danych dostępowych podczas procesu składania zamówienia. W tym zakresie zastosowanie ma polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

Przekazywanie danych dostawcom usług wysyłkowych
Jeśli użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę podczas składania zamówienia lub po jego złożeniu, przekażemy jego numer telefonu wybranemu dostawcy usług wysyłkowych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, aby mógł on skontaktować się z użytkownikiem przed dostawą w celu powiadomienia o dostawie lub jej koordynacji.

Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na opisaną poniżej opcję kontaktu lub bezpośrednio do dostawcy usług wysyłkowych na podany poniżej adres kontaktowy. Po cofnięciu zgody usuniemy dane podane przez użytkownika w tym celu, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych wykraczających poza ten zakres, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy użytkownika w niniejszym oświadczeniu.

DPD Deutschland GmbH
Wailandtstraße 1
63741
Aschaffenburg

4.Biuletyn E-mail i reklamy pocztowe

Reklama e-mailowa przy rejestracji do newslettera
Jeśli użytkownik zarejestruje się w celu otrzymywania naszego newslettera, wykorzystamy dane wymagane w tym celu lub podane osobno przez użytkownika w celu regularnego wysyłania mu naszego newslettera pocztą elektroniczną na podstawie jego zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

Rezygnacja z subskrypcji biuletynu jest możliwa w dowolnym momencie i może zostać dokonana poprzez wysłanie wiadomości na opisaną poniżej opcję kontaktu lub za pośrednictwem linku podanego w tym celu w biuletynie. Po rezygnacji z subskrypcji usuniemy Twój adres e-mail, chyba że wyraziłeś wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie Twoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych wykraczających poza to, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy Cię w niniejszym oświadczeniu.

Reklama pocztowa i prawo do sprzeciwu
Ponadto zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania Państwa imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego do własnych celów reklamowych, np. do wysyłania pocztą interesujących ofert i informacji o naszych produktach. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie reklamy naszych klientów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 1 s. 1 lit. f RODO.

5.Wykorzystanie danych do przetwarzania płatności

Ocena kredytowa
Jeśli dokonamy płatności z góry, np. przy zakupie na rachunek, jest to konieczne do zawarcia umowy zgodnie z art. 22 ust. 1 lit. f RODO. 2 lit. a RODO jest wymagane w celu uzyskania informacji o tożsamości i zdolności kredytowej od wyspecjalizowanych firm usługowych (agencji informacji gospodarczej). W tym celu przekazujemy Państwa dane osobowe wymagane do oceny zdolności kredytowej następującym firmom:

Creditreform Boniversum GmbH
Hellersbergstraße 11
41460 Neuss

Uwzględnia się przy tym odpowiednie środki ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów użytkownika. Mają Państwo możliwość przedstawienia swojego stanowiska i zakwestionowania tej decyzji, kontaktując się z nami pod adresem kontaktowym opisanym poniżej. Po całkowitym wykonaniu umowy Państwa dane przetworzone w tym celu zostaną usunięte, o ile nie wyrazili Państwo wyraźnej zgody na dalsze wykorzystywanie Państwa danych lub zastrzegamy sobie prawo do dalszego wykorzystywania danych w zakresie dozwolonym przez prawo i o którym informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

6. Integracja Identyfikatora zaufanego sklepu

W celu wyświetlania naszego znaku jakości „Zaufanych sklepów” i zebranych opinii oraz oferowania produktów „Zaufanych sklepów” kupującym po złożeniu zamówienia, na niniejszej stronie internetowej zintegrowany jest z identyfikatorem „Zaufanych sklepów” Służy to ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu w optymalnym marketingu w zakresie naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 1 s. 1 lit. f RODO. „Identyfikator zaufania” i reklamowane usługi są ofertą Zaufanych sklepów Sp Z O.O., Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia. W przypadku wywołania „Identyfikator zaufania” serwer internetowy automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który zawiera np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych i wysyłającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Te dane dostępowe nie są analizowane i są automatycznie nadpisywane najpóźniej siedem dni po zakończeniu Państwa wizyty na stronie. Inne dane osobowe są przekazywane do Zaufanych sklepów tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę, po złożeniu zamówienia zdecydują się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops lub już zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich. W takim przypadku obowiązuje umowa zawarta pomiędzy Państwem a Zaufanymi sklepami.

7. Pliki cookie i analiza internetowa

Aby uatrakcyjnić wizytę na naszej stronie internetowej i umożliwić korzystanie z określonych funkcji, wyświetlać odpowiednie produkty lub prowadzić badania rynkowe, stosujemy na różnych stronach tzw. pliki cookie. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie optymalnej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 1 s. 1 lit. f RODO. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas następnej wizyty (trwałe pliki cookie). Czas przechowywania można znaleźć w zestawieniu w ustawieniach plików cookie przeglądarki internetowej. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o umieszczeniu plików cookie i indywidualnie decydowała o ich akceptacji lub wykluczała akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie. Każda przeglądarka różni się sposobem zarządzania ustawieniami plików cookie. Jest to opisane w menu pomocy każdej przeglądarki, które wyjaśnia, w jaki sposób zmienić ustawienia plików cookie. Są one dostępne dla poszczególnych przeglądarek pod następującymi linkami:
Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Jeśli pliki cookie nie zostaną zaakceptowane, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

Korzystanie z Google (Universal) Analytics do analityki internetowej
W zakresie, w jakim wyrazili Państwo na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. a RODO, niniejsza strona internetowa korzysta z Google (Universal) Analytics, usługi analizy stron internetowych firmy Google LLC (www.google.de) do celów analizy stron internetowych. Google (Universal) Analytics wykorzystuje metody, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, takie jak pliki cookie. Automatycznie zbierane informacje na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Poprzez aktywację Anonimowość IP na tej stronie internetowej adres IP jest przy tym skracany przed przekazaniem w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Anonimowany adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics zasadniczo nie jest łączony z innymi danymi Google. Po wygaśnięciu celu i zakończeniu korzystania przez nas z Google Analytics zgromadzone w tym kontekście dane zostaną usunięte.

Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US Privacy Shield. Aktualny certyfikat można zobaczyć tutaj. Na podstawie tej umowy między USA a Komisją Europejską Komisja Europejska ustaliła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools. google. Com /dlpage/gaoptout?hl=de. Zapobiega to gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google.

Alternatywnie do wtyczki przeglądarki można kliknąć ten link, aby zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics na tej stronie w przyszłości. Plik cookie opt-out zostanie zapisany na Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli usuniesz pliki cookie, zostaniesz ponownie poproszony o wyrażenie zgody.

8. Reklama poprzez sieci marketingowe

Google AdWords Remarketing
Poprzez Google Adwords promujemy tę stronę internetową w wynikach wyszukiwania Google oraz na stronach internetowych osób trzecich. Jeśli udzielili nam Państwo na to zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. a RODO, podczas odwiedzania naszej strony internetowej ustawiany jest tzw. plik cookie remarketingowy firmy Google, który automatycznie za pomocą pseudonimu identyfikatora cookie i na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Po wygaśnięciu celu i zakończeniu korzystania przez nas z Google AdWords Remarketing zgromadzone w tym kontekście dane zostaną usunięte.

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę na to, aby Google powiązało historię przeglądania stron internetowych i aplikacji z Państwa kontem Google, a informacje z Państwa konta Google były wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzą Państwo w Internecie. W takim przypadku, jeśli podczas wizyty na naszej stronie internetowej są Państwo zalogowani do Google, Google wykorzysta Państwa dane wraz z danymi Google Analytics w celu utworzenia i zdefiniowania list odbiorców dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google tymczasowo łączy Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics w celu utworzenia grup docelowych.

Google AdWords Remarketing jest ofertą Google LLC (www.google.de). Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US Privacy Shield. Aktualny certyfikat można zobaczyć tutaj. Na podstawie tej umowy między USA a Komisją Europejską Komisja Europejska ustaliła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując remarketingowy plik cookie za pomocą tego linku. Ponadto mogą Państwo uzyskać informacje na temat ustawiania plików cookie i dokonać odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance.

9. Wysyłanie przypomnień o ocenie przez E-mail

Przypomnienie o ocenie przez Zaufane sklepy.
O ile w trakcie lub po złożeniu zamówienia udzielą nam Państwo na to wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. a RODO, przekażemy Państwa adres e-mail do Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln (www.trustedshops.de), w celu przesłania Państwu e-mailem przypomnienia o ocenie.

Zgodę tę można w każdej chwili odwołać, wysyłając wiadomość na opisaną poniżej opcję kontaktu lub bezpośrednio do Zaufanych sklepów.

10. Możliwości kontaktu i prawa użytkownika

Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo następujące prawa:

 • zgodnie z art. 15 RODO – prawo do żądania w określonym tam zakresie informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych;
 • zgodnie z art. 16 RODO prawo do zażądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia przechowywanych przez nas danych osobowych;
 • zgodnie z art. 17 RODO prawo do żądania usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, chyba że dalsze przetwarzanie
  - korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
  - w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
  - z uwagi na interes publiczny, lub
  - w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
  jest konieczne;
 • zgodnie z art. 18 RODO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, o ile
  - prawidłowość danych jest przez Państwa kwestionowana;
  - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo ich usunięciu;
  - nie potrzebujemy już danych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, lub
 • - zgodnie z art. 21 RODO wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania;
 • zgodnie z art. 20 RODO prawo do otrzymania danych osobowych, które nam Państwo przekazali, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub do zażądania ich przekazania innemu administratorowi;
 • zgodnie z art. 77 RODO prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą Państwo zwrócić się w tym celu do organu nadzorczego właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub siedziby naszej firmy.


W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, w celu uzyskania informacji, korekty, zablokowania lub usunięcia danych, a także odwołania udzielonych zgód lub sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych, prosimy o bezpośredni kontakt z nami za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w naszym stopce redakcyjnej.

Prawo do sprzeciwu
Jeśli przetwarzamy dane osobowe w sposób opisany powyżej w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które są nadrzędne w kontekście wyważenia interesów, użytkownik może sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeśli przetwarzanie odbywa się w celach marketingu bezpośredniego, użytkownik może skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie, jak opisano powyżej. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się w innych celach, użytkownik ma prawo do sprzeciwu tylko wtedy, gdy istnieją podstawy związane z jego szczególną sytuacją.

Po skorzystaniu z prawa do sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych użytkownika w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub jeśli przetwarzanie służy ustanowieniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Nie ma to zastosowania, jeśli przetwarzanie służy celom marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać danych osobowych użytkownika w tym celu.