Centralne Magazyn w Niemczech, dlatego brak wymaganej deklaracji celnej dla dostaw w obrębie UE

OWU – Ogólne Warunki Umowy

SWISS FITTINGS AG

Bahnhofstr.: 19
CH-9100 Herisau AR
Schweiz
info@swiss-fittings.com

NIP: CH-187.193.060
Numer w rejestrze handlowym : CH-300.3.017.751-1

1. Zakres zastosowania

Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego przez konsumentów i przedsiębiorców.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są związane z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorca to osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając transakcję prawną działa w ramach wykonywania swojej działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej.

Niniejsze Ogólne Warunki mają również zastosowanie do przyszłych relacji biznesowych z przedsiębiorcami bez konieczności ponownego odwoływania się do nich. Jeśli przedsiębiorca stosuje sprzeczne lub uzupełniające Ogólne Warunki, ich ważność zostaje niniejszym odrzucona; staną się one integralną częścią umowy tylko wtedy, gdy wyraźnie się na nie zgodzimy.

2. Kontrahent, zawarcie umowy

Umowa kupna zawierana jest z Swiss Fittings AG.

Umieszczając produkty w sklepie internetowym, składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy na te produkty. Użytkownik może początkowo umieścić nasze produkty w koszyku bez zobowiązań i skorygować swoje wpisy w dowolnym momencie przed wysłaniem wiążącego zamówienia, korzystając z udostępnionych i wyjaśnionych w tym celu pomocy korekcyjnych w procesie składania zamówienia. Umowa zostaje zawarta w momencie zaakceptowania oferty na towary znajdujące się w koszyku poprzez kliknięcie przycisku zamówienia. Natychmiast po wysłaniu zamówienia użytkownik otrzyma kolejne potwierdzenie pocztą elektroniczną. Językami dostępnymi do zawarcia umowy są niemiecki i angielski.

3. Warunki dostaw

Koszty wysyłki zostaną dodane do wskazanych cen produktów. Więcej informacji na temat kosztów wysyłki można znaleźć w ofertach.

Realizujemy wyłącznie zamówienia wysyłkowe. Niestety nie ma możliwości samodzielnego odbioru towaru.

4. Płatności

W naszym sklepie dostępne są następujące metody płatności:

Faktura

PayPal

5. Gwarancja i Rękojmia

Obowiązuje ustawowa odpowiedzialność za wady. Informacje na temat wszelkich dodatkowych gwarancji, które mogą mieć zastosowanie, oraz ich dokładnych warunków można znaleźć wraz z produktem oraz na specjalnych stronach informacyjnych w sklepie.

Obsługa klienta: Możesz skontaktować się z naszym działem obsługi klienta w przypadku pytań i skarg w dni powszednie od 9:00 do 18:00 godziny po numerem: +49 69 90556783 albo przez maila: info@swiss-fittings.com