Centralne Magazyn w Niemczech & Szwajcarii, dlatego brak wymaganej deklaracji celnej dla dostaw w obrębie UE i Szwajcarii

Informacje prawne

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ:Philippe Schlatter

REJESTR HANDLOWY: Herisau, HRB CH-300.3.017.751-1

NIP:DE 297926993

EORI-Nr.: DE290950243650898

 

Dane bankowe:

PŁATNOŚĆ w CHF:
UBS AG
IBAN: CH71 0023 9239 1036 1301 K
SWIFT: UBSWCHZH80A
Clearing: 230

PŁATNOŚĆ W EUR:
POSIADACZ RACHUNKU: Swiss Fittings AG
NUMER KONTA: 0350 2143 00
BLZ: 6624 0002 
INSTYTUCJA KREDYTOWA: Commerzbank
SWIFT: COBADEFF662
IBAN: DE 09 6624 0002 0350 2143 00

W przypadku pytań, skarg i zastrzeżeń można skontaktować się z naszym działem obsługi klienta telefonicznie pod numerem +49 69 90556783lub pocztą elektroniczną pod adresem :info@swiss-fittings.com. W przypadku pytań można również skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.

Wyłączenie odpowiedzialności

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do stron internetowych osób trzecich („hiperłącza”), które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności autora, odpowiedzialność powstaje tylko wtedy, gdy autor zna treść i jest technicznie możliwe i uzasadnione, aby zapobiec wykorzystaniu treści niezgodnych z prawem. Autor niniejszym wyraźnie oświadcza, że w momencie umieszczania linku na stronach, do których link został zamieszczony, nie było żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt, treść lub autorstwo stron, do których prowadzą linki. W związku z tym dystansuje się on niniejszym wyraźnie od wszystkich treści wszystkich powiązanych / powiązanych stron, które zostały zmienione po umieszczeniu linku. Stwierdzenie to odnosi się do wszystkich linków i odnośników umieszczonych w ramach własnej oferty internetowej, a także do wpisów obcych w utworzonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych i we wszystkich innych formach baz danych, do których treści można uzyskać dostęp z zewnątrz. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie dostawca strony, do której odsyła, a nie ten, który odsyła za pomocą linków do danej publikacji.

Prawo autorskie i prawo dotyczące etykietowania

Autor stara się przestrzegać praw autorskich do obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać obrazy, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty stworzone przez siebie lub wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty bez licencji. Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora należą wyłącznie do autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak wykresy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez zgody autora.