Centrální sklad je v Německu, proto není nutné celní prohlášení pro dodávky v rámci EU

Upozornění na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy – spotřebitelé

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dnů ode dne, kdy jste vy nebo třetí osoba jmenovaná vámi, která není dopravcem, převzala zboží.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení, musíte nás (Swiss Fittings AG, Bahnhofstr.: 19, 9100 Herisau, info@swiss-fittings.com, Telefon: +49 69 90556783) jednoznačně informovat o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy prostřednictvím jasného prohlášení (například dopisem zasláním poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete k tomu použít přiložený vzor odstoupení od smlouvy, který však není povinný.

K uchování lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když odešlete sdělení o uplatnění práva na odstoupení před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Právo na odstoupení od smlouvy – podnikatelé

Podnikatelé nemají právo na odstoupení od smlouvy.
Z politiky vrácení jsou vyloučeny, materiál na tyče a speciální zakázky.

Důsledky odstoupení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně dodávek (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si vybrali jiný způsob dodání než nejlevnější standardní dodání nabízené námi), okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů od dne, kdy nám bylo oznámeno vaše odstoupení od této smlouvy. K vrácení platby použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi nebylo dohodnuto jinak; v žádném případě vám nebudou účtovány poplatky za tuto vrácenou platbu. Můžeme vrácení platby odmítnout, dokud neobdržíme zboží zpět nebo nebudete mít důkaz, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, která situace nastane dříve.

Musíte zboží vrátit nejpozději do čtrnácti dnů od dne, kdy nás informujete o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je zachována, jestliže zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. Nesete přímé náklady na vrácení zboží. Nesete pouze náklady na snížení hodnoty zboží, které je způsobeno jeho manipulací jinak, než je nezbytné pro zkoušku povahy, vlastností a funkce zboží.

Poučení o odstoupení neplatí pro speciální zakázky. Pro firmy/podniky platí návratová hodnota 30%.

Vzorový formulář odstoupení od smlouvy

(Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a zašlete ho zpět.)

– Na Swiss Fittings AG, Bahnhofstr.: 19, 9100 Herisau, info@swiss-fittings.com

– Tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy, kterou jsem/jsme (*) uzavřel(a)/uzavřeli (*) o nákupu následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*)

– Objednáno dne (*)/obdrženo dne (*)

– Jméno spotřebitele/spotřebitelů

– Adresa spotřebitele/spotřebitelů

– Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze při oznámení na papíře)

– Datum

(*) Zbytečné smazat.