Centrální sklad je v Německu, proto není nutné celní prohlášení pro dodávky v rámci EU

Impressum

Předseda dozorčí rady: Philippe Schlatter

Obchodní rejstřík: Herisau, HRB CH-300.3.017.751-1

Identifikační číslo DPH: DE 297926993

EORI-Nr.: DE290950243650898

 

Bankovní spojení

Platby v CHF:
UBS AG
IBAN: CH71 0023 9239 1036 1301 K
SWIFT: UBSWCHZH80A
Clearing: 230

Platby v EUR:
Kontoinhaber: Swiss Fittings AG
Kontonummer: 0350 2143 00
BLZ: 6624 0002 
Kreditinstitut: Commerzbank
SWIFT: COBADEFF662
IBAN: DE 09 6624 0002 0350 2143 00

Kontaktujte naši zákaznickou podporu pro dotazy, reklamace a stížnosti na telefonu: +49 69 90556783 a také e-mailem na info@swiss-fittings.com. Pro dotazy můžete také využít kontaktní formulář na našem webovém portálu.

Odpočet odpovědnosti

Při přímých nebo nepřímých odkazech na cizí webové stránky ("hyperlinky"), které leží mimo odpovědnost autora, by odpovědnost vstoupila v platnost pouze v případě, že by autor měl znalost o obsahu a technicky by bylo možné a rozumné zabránit užívání v případě nezákonného obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době umístění odkazu nebyly na propojených stránkách viditelné žádné nelegální obsahy. Autor nemá žádný vliv na současný a budoucí design, obsah nebo původ propojených/propojených stránek. Proto se výslovně distancuje od všech obsahů všech propojených / propojených stránek, které byly změněny po umístění odkazu. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy a odkazy uvnitř vlastní nabídky internetu stejně jako pro cizí záznamy v hostinských knihách, diskusních fórech, adresářích odkazů, mailingových seznamech a ve všech dalších formách databází, na jejichž obsah mají externí psací přístup. Za nelegální, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody, které vzniknou v důsledku užívání nebo neúčinnosti takových informací, nese výlučně poskytovatel stránky, na kterou bylo odkázáno, nikoli ten, kdo prostřednictvím odkazů na takovou publikaci odkazuje.

Autorské právo a ochranné známky

Autor se snaží dodržovat autorská práva používaných obrázků, grafiky, zvukových záznamů, video sekvencí a textů ve všech publikacích, používat vlastní vytvořené obrázky, grafiky, zvukové záznamy, video sekvence a texty nebo používat licence na svobodné grafiky, zvukové záznamy, video sekvence a texty. Všechny v rámci internetového nabídky zmíněné a případně třetími stranami chráněné ochranné známky a obchodní značky podléhají bez omezení ustanovením platného práva na ochranné známky a vlastnická práva příslušných registrovaných vlastníků. Pouhým uvedením není možné usuzovat, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích stran! Autorské právo na zveřejněné, autorem vytvořené objekty zůstává pouze u autora stránek. Jakékoli reprodukce nebo užití takových grafik, zvukových záznamů, video sekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není povoleno bez výslovného souhlasu autora.