Centrální sklad je v Německu, proto není nutné celní prohlášení pro dodávky v rámci EU

Ochrana osobních údajů

Stav: 23.05.2018

Těší nás vaše zájem o náš online obchod. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže vás podrobně informujeme o způsobu nakládání s vašimi údaji.

1. Přístupové údaje a hosting

Naše webové stránky můžete navštěvovat, aniž byste poskytovali údaje o své osobě. Při každém přístupu na webovou stránku server automaticky ukládá tzv. serverový log soubor, který obsahuje např. název požadovaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas přístupu, přenesené datové objemy a poskytovatele (přístupové údaje) a dokumentuje přístup.

Tyto přístupové údaje jsou vyhodnocovány výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu stránky a zlepšení naší nabídky. To slouží k ochraně našich převládajících oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR o správné prezentaci naší nabídky v rámci zvážení zájmů. Všechna přístupová data jsou smazána nejpozději sedm dní po skončení vaší návštěvy stránky.

Poskytování služeb hostingu třetí stranou
V rámci zpracování naší objednávky poskytuje třetí strana služby hostingu a zobrazování webové stránky. To slouží k ochraně našich převládajících oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR o správné prezentaci naší nabídky. Všechna data, která jsou shromažďována v rámci používání této webové stránky nebo v příslušných formulářích v online obchodu, jak je popsáno níže, jsou zpracována na jejich serverech. Zpracování na jiných serverech probíhá pouze v rámci zde uvedeného rámce.

Tento poskytovatel služeb má sídlo v zemi Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

2. Shromažďování a využívání dat pro vyřizování smluvních závazků a při otevření účtu zákazníka

Shromažďujeme osobní údaje, pokud nám je dobrovolně sdělíte v rámci vaší objednávky, při kontaktování nás (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) nebo při otevření účtu zákazníka. Povinné údaje jsou označeny jako takové, protože v těchto případech jsou údaje nezbytné pro vyřízení smluvních závazků nebo pro zpracování vašeho kontaktování nebo otevření účtu zákazníka a bez jejich uvedení není možné objednávku dokončit a/nebo otevření účtu zákazníka nebo odeslání kontaktování. Informace o tom, která data jsou shromažďována, jsou patrné z příslušných vstupních formulářů. Sdělené údaje používáme podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR pro vyřízení smluvních závazků a zpracování vašich dotazů. Po úplném vyřízení smluvního vztahu nebo smazání vašeho účtu jsou vaše údaje pro další zpracování omezena a po uplynutí daňových a obchodních lhůt pro uchovávání jsou smazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s jejich dalším používáním nebo si neponecháváme právo na další použití údajů, které je povoleno zákonem a o kterém vás informujeme v této výzvě. Smazání vašeho účtu zákazníka je kdykoli možné a může být provedeno buď prostřednictvím zprávy na uvedené kontaktní možnosti nebo pomocí příslušné funkce v účtu zákazníka.

3. Předávání dat

K plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR předáváme vaše údaje dopravci pověřeného dodáním objednaného zboží, pokud je to nezbytné pro dodání objednaného zboží. V závislosti na tom, jaký platební služby vyberete v procesu objednávky, předáváme ke zpracování platby shromážděné platební údaje bankovnímu institutu pověřenému provedením platby a případně platebním službám, které jsme vybrali, nebo vybrané platební službě. Některé vybrané platební služby shromažďují tyto údaje samy, pokud si vytvoříte účet u této platební služby. V tomto případě se musíte při procesu objednávky přihlásit se svými přihlašovacími údaji u poskytovatele platební služby. V tomto rozsahu platí ochrana údajů daného poskytovatele platební služby.

Předávání údajů dopravcům
Pokud jste nám během nebo po vaší objednávce udělili výslovný souhlas, předáváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR vaše telefonní číslo vybranému dopravci, aby vás mohl kontaktovat před doručením nebo si domluvit dodání. Souhlas může být kdykoli odvolán prostřednictvím zprávy na uvedené kontaktní možnosti nebo přímo u dopravce na uvedené kontaktní adrese. Po odvolání smažeme vaše údaje uvedené pro tento účel, pokud jste výslovně nesouhlasili s jejich dalším používáním nebo si neponecháváme právo na další použití údajů, které je povoleno zákonem a o kterém vás informujeme v této výzvě.

DPD Deutschland GmbH
Wailandtstraße 1
63741
Aschaffenburg

4. E-Mail-Newsletter und Postwerbung

E-mailová reklama při přihlášení k odběru newsletteru
Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, použijeme pro toto účely buď nezbytné údaje, nebo údaje, které jste nám zvlášť sdělili, abychom vám pravidelně zasílali e-mailový newsletter na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Odhlášení z newsletteru je kdykoli možné a může být provedeno buď prostřednictvím zprávy na uvedené kontaktní možnosti, nebo pomocí odkazu v newsletteru. Po odhlášení smažeme váš e-mailový adresu, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů nebo si neponecháváme právo na další používání údajů, které je povoleno zákonem a o kterém vás informujeme v této výzvě.

Reklama prostřednictvím pošty a váš odpor
Kromě toho si vyhrazujeme právo využít vaše křestní jméno, příjmení a poštovní adresu pro vlastní reklamní účely, například pro zasílání zajímavých nabídek a informací o našich produktech prostřednictvím poštovních zásilek. To slouží k ochraně našich převládajících oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR o reklamní oslovování našich zákazníků.

5. Použití dat při platebním provozu

Hodnocení bonity
Pokud jdeme do předplatby, například při nákupu na fakturu, je pro uzavření smlouvy podle čl. 22 odst. 2 písm. a GDPR nezbytné získat identifikační a bonitní informace od specializovaných společností poskytujících služby (obchodní zpravodajské společnosti). K tomu vám poskytujeme osobní údaje potřebné k posouzení bonity následující společnosti(ů):

Creditreform Boniversum GmbH
Hellersbergstraße 11
41460 Neuss

Při této činnosti jsou brány v úvahu vhodné opatření k ochraně vašich práv, svobod a oprávněných zájmů. Máte možnost vyjádřit svůj názor prostřednictvím kontaktního místa popsaného níže a napadnout rozhodnutí. Po úplném dokončení smlouvy jsou vaše údaje zpracované pro tento účel smazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů nebo si neponecháváme právo na další používání údajů, které je povoleno zákonem a o kterém vás informujeme v této výzvě.

6. Integrace Trusted Shops Trustbadge

Pro zobrazení našeho pečeť důvěry Trusted Shops a sbíraných hodnocení, a také pro nabídku produktů Trusted Shops pro kupující po objednání je na této webové stránce integrován Trustbadge Trusted Shops.

To slouží k ochraně našich převládajících oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR o optimální propagaci naší nabídky. Trustbadge a s ním propagované služby jsou nabídkou společnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln.
Při volání Trustbadge automaticky webový server ukládá tzv. serverový log soubor, který obsahuje např. vaši IP adresu, datum a čas volání, přenesená datová objem a poskytovatel informací (přístupové údaje) a dokumentuje volání. Tyto přístupové údaje nejsou vyhodnocovány a nejpozději sedm dní po ukončení návštěvy vaší stránky jsou automaticky přepsány.
Další osobní údaje jsou přenášeny pouze do Trusted Shops, pokud jste k tomu souhlasili, rozhodli se po dokončení objednávky používat produkty Trusted Shops nebo jste se již zaregistrovali k používání. V tomto případě platí smluvní dohoda mezi vámi a společností Trusted Shops.

7. Cookies a webová analýza

Pro zpříjemnění návštěvy našich webových stránek a umožnění použití určitých funkcí, zobrazení relevantních produktů nebo pro výzkum trhu používáme na různých stránkách tzv. cookies. To slouží k ochraně našich převládajících oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR o optimalizované prezentaci naší nabídky. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou automaticky uloženy na vašem zařízení. Některé z používaných cookies jsou smazány po skončení relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče (tzv. relační cookies). Jiné cookies zůstávají uloženy na vašem zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při další návštěvě (trvalé cookies). Délka uložení je uvedena v přehledu nastavení cookies ve vašem webovém prohlížeči. Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás informoval o nastavení cookies a rozhodli se individuálně o jejich přijetí nebo odmítnutí nebo odmítnutí cookies pro určité případy nebo obecně. Každý prohlížeč se liší v tom, jak spravuje nastavení cookies. Toto je popsáno v nápovědě každého prohlížeče, která vám vysvětluje, jak můžete změnit své nastavení cookies. Naleznete je pro jednotlivé prohlížeče na následujících odkazech:
Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Nepřijetím cookies může být funkcionalita našich webových stránek omezena.

Použití Google (Universal) Analytics pro webovou analýzu
Pokud jste k tomu udělili svůj souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, tato webová stránka používá Google (Universal) Analytics pro webovou analýzu, webovou analýzu společnosti Google LLC (www.google.de). Google (Universal) Analytics používá metody, které umožňují analýzu vašeho používání webové stránky, jako jsou například cookies. Automaticky získané informace o vašem používání této webové stránky jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Aktivací IP anonymizace na této webové stránce bude vaše IP adresa zkrácena před přenos v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Smlouvy o Evropském hospodářském prostoru. Pouze výjimečně je plná IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Anonymizovaná IP adresa přenášená prostřednictvím Google Analytics vašeho prohlížeče obvykle není spojena s jinými daty společnosti Google. Po dosažení účelu a ukončení používání Google Analytics společností nás budou data získaná v souvislosti s tímto smazána.

Společnost Google LLC sídlí v USA a je certifikována pod EU-US Privacy Shield. Aktuální certifikát naleznete zde. Vzhledem k tomuto dohodě mezi USA a Evropskou komisí má poslední pro certifikované společnosti Privacy Shield prokázat odpovídající úroveň ochrany údajů.

Své souhlas můžete kdykoli s účinností pro budoucnost odvolat, stahnutím a instalací dostupného prohlížečového doplňku na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Tím se zabrání shromažďování dat vytvořených cookie a týkajících se vašeho používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) a zpracování těchto dat společností Google.

Alternativně k prohlížečovému doplňku můžete kliknout na tento odkaz, abyste zamezili sběru dat Google Analytics na této webové stránce v budoucnu. Na vaše zařízení bude uložen opt-out cookie. Pokud smažete své cookies, budete znovu požádáni o udělení souhlasu.

8. Reklama prostřednictvím marketingových sítí

Google AdWords Remarketing
Reklamujeme tuto webovou stránku prostřednictvím Google AdWords ve výsledcích vyhledávání Google a na webových stránkách třetích stran. Pokud jste nám k tomu udělili souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, při návštěvě našich stránek se automaticky nastaví tzv. remarketingový soubor cookie od společnosti Google, který na základě pseudonymního identifikátoru cookie a na základě stránek, které jste navštívili, umožňuje zobrazování zájmově orientované reklamy. Po splnění účelu a ukončení používání Google AdWords Remarketingem jsou v souvislosti s tímto sběrem údajů smazány.

Další zpracování dat probíhá pouze tehdy, pokud jste souhlasili s tím, že váš webový a aplikační prohlížečový průběh je spojen se svým účtem Google a informace z vašeho účtu Google jsou použity k personalizaci reklam, které vidíte na webu. V tomto případě, pokud jste během návštěvy našeho webu přihlášeni do svého účtu Google, použije Google vaše údaje spolu s daty z Google Analytics k vytváření a definování cílových skupinových seznamů pro remarketing přes zařízení. K tomu dojde tak, že vaše osobní údaje jsou dočasně spojeny s daty z Google Analytics, aby se vytvořily cílové skupiny.

Google AdWords Remarketing je nabízen společností Google LLC (www.google.de). Společnost Google LLC sídlí v USA a je certifikována podle EU-US Privacy Shield. Aktuální certifikát lze zobrazit zde. Na základě této dohody mezi USA a Evropskou komisí tato druhá pro společnosti certifikované podle Privacy Shield zjistila odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

Souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností pro budoucnost tím, že zakážete remarketingový soubor cookie prostřednictvím tohoto odkazu. Kromě toho se můžete na stránkách Digital Advertising Alliance informovat o nastavení cookies a provést příslušná nastavení.

9. Odesílání připomínek k hodnocení e-mailem

Připomenutí hodnocení od Trusted Shops
Pokud jste nám k tomu udělili během nebo po vaší objednávce vaše výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, předáváme vaši e-mailovou adresu společnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolín (www.trustedshops.de), aby vám zaslala e-mailem připomenutí k hodnocení.

Tento souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy na uvedený kontakt nebo přímo společnosti Trusted Shops.

10. Kontaktní možnosti a vaše práva

Jako subjekt údajů máte následující práva:

 • podle čl. 15 GDPR právo na informace o vašich osobních datech, které jsme zpracovali;
 • podle čl. 16 GDPR právo na okamžitou opravu nepřesných nebo doplnění vašich osobních dat, které jsme uchovávali;
 • podle čl. 17 GDPR právo na vymazání vašich osobních dat, která jsme uchovávali, pokud další zpracování není
  - pro výkon práva na svobodné vyjadřování a informace;
  - k plnění právní povinnosti;
  - ze důvodu veřejného zájmu nebo
  - pro uplatňování, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  nutné;
 • podle čl. 18 GDPR právo na omezení zpracování vašich osobních dat, pokud
  - je vaše správnost dat odmítnuta;
  - zpracování je nezákonné, ale odmítáte jejich vymazání;
  - data již nejsou potřeba, ale vy je potřebujete k uplatňování, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo
  - jste podle čl. 21 GDPR podali námitku proti zpracování;
 • podle čl. 20 GDPR právo na obdržení vašich osobních dat, která jste nám poskytli, v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požadavek na jejich přenos jinému správci;
 • podle čl. 77 GDPR právo podat stížnost u dozorového úřadu. Obvykle se můžete obrátit na dozorový úřad vašeho obvyklého bydliště nebo pracoviště nebo na sídlo naší společnosti.


Pokud máte otázky ohledně sběru, zpracování nebo využití vašich osobních údajů, pokud potřebujete informace, opravu, blokování nebo vymazání údajů, nebo pokud chcete odvolat udělený souhlas nebo podat námitku proti určitému zpracování údajů, obraťte se přímo na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v našem Imprintu.

Právo na odpor
Pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro zachování našich převažujících oprávněných zájmů v rámci vyvážení zájmů, jak je výše uvedeno, můžete se tomuto zpracování s účinností pro budoucnost odvolat. Pokud zpracování probíhá pro účely přímého marketingu, můžete toto právo kdykoliv uplatnit, jak je uvedeno výše. Pokud zpracování probíhá pro jiné účely, máte právo na odpor pouze v případě, že máte důvody vyplývající ze zvláštní situace.

Po uplatnění vašeho práva na odpor nebudeme nadále zpracovávat vaše osobní údaje pro tyto účely, pokud nemůžeme prokázat převažující důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

To neplatí, pokud zpracování probíhá pro účely přímého marketingu. Pak nebudeme nadále zpracovávat vaše osobní údaje pro tento účel.